O těchto stránkách.


Cílem této práce bylo vytvoření hypertextové učebnice “Elektronika” , která by měla sloužit jako základní učební text k přednášce Elektronika pro učitelské obory na MFF UK (kód přednášky U090), většina textu i obrázků a textu byla vytvořena nově ve spolupráci s vedoucím diplomové práce, část textu byla převzata z posledního vydání skript “Elektronické zpracování signálů” (autoři prof. RNDr. Miloš Šícha, DrSc. a prof. RNDr. Milana Tichého, DrSc., vydalo Karolinum, nakladatelství UK, Praha 1998)

Tyto stránky byly tvořeny pro rozlišení monitoru 1024 x 768. Hlavní stránka je tvořena třemi rámci, kde levý obsahuje kontextové menu, které se skládá ze dvou částí. V horní části tohoto menu jsou číslice, které odkazují na podobsahy jednotlivých kapitol. Ty se pak zobrazí právě v tomto rámci. V dolní části jsou odkazy přímo na jednotlivé kapitoly tohoto dokumentu. Rámec v horní pravé části obsahuje pouze nadpis, je vhodné využít možnosti tento rámec skrýt a využít větší plochy na které bude aktivní dokument zobrazen. Poslední třetí rámec obsahuje vždy danou kapitolu. Ke zvážení je zde dále možnost skrýt i kontextové menu a prohlížet tento dokument jen s prostřednictvím hlávního rámce. V tomto případě jsou vždy všechna schémata při rozlišení 1024 x 768 vidět v celé velikosti.

Po tomto dokumentu je možno se táké pohybovat obdobným způsobem jako ve skriptech psaných. Vždy na konci každé stránky je odkaz - se jménem části kapitoly, která by následovala v tištěné podobě.

Vzhledem k velikosti některých schémat, především v kapitole Aplikace analogové techniky, je vhodné využívat možnosti zobrazit si v prohlížeči pouze tento obrázek. Provedeme kliknutí na schéma pravým tlačítkem myši a zvolíme View image popř. Zobrazit obrázek.


Autor textové podoby skript:

Připomínky k učebnímu textu zasílejte autorovi.

Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
e-mail: tichy@mbox.troja.mff.cuni.cz

nar. 28.7.1947 Praha

Vzdělání:
1970 vysokoškolské vzdělání v oboru fyzika (MFF UK)
1971 RNDr., MFF UK Praha
1979 CSc., MFF UK Praha
1985 jmenován docentem, MFF UK Praha
1990 DrSc. MFF UK Praha
1995 habilitace na MFF UK Praha
1997 od 1.4. jmenován profesorem, proběhlo konkursní řízení na místo profesora na MFF UK

Zahraniční vědecké stáže:
1977-78 - University College of Wales, Aberystwyth, UK, 10 měsíců, spolupráce s prof. N.D. Twiddy
1985-86 - University College of Wales, Aberystwyth, UK, 12 měsíců, spolupráce s prof. N.D. Twiddy
1994 - Gunma University, Japan, 3 měsíce, spolupráce s prof. M. Sugawara
1995, 1997 2 studijní pobyty na StátníUniversitě v Gentu, Belgie, prof. E. Desoppere, Dr. Ch. Leys
1972-dosud - trvalá spolupráce s Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald (SRN), celkem cca 5 měsíců, spolupráce s prof. S. Pfau, prof A. Rutscher, Dr. S. Klagge, Dr. J.F. Behnke.

Oblasti vědeckého zájmu:
elementární procesy probíhající v nízkoteplotním plasmatu, diagnostika nízkoteplotního plasmatu, plasmochemie.

Oblasti pedagogické práce:
fyzika nízkoteplotního plasmatu (vedení 17 diplomových prací, 1 aspiranta a 2 doktorandů), elektronika (přednášky pro studijní zaměření Fyzikální elektronika a vakuová fyzika (FEVF), Optika a optoelektronika, učitelské obory), vysokofrekvenční elektronika (přednáška pro studijní zaměření FEVF), základní výuka fyziky (cvičení, praktika - od roku 1971, vedení skupiny pro výuku programování v prvním dvouletí oboru fyzika - od roku 1986), členství ve zkušebních komisích pro státní a souborné zkoušky, členství v oborových radách PGDS "fyzika plasmatu" na MFF UK (tajemník OR), FAV ZČU Plzeň, PřF MU Brno,

Další aktivity související s vědeckou prací:
1994-1996 členství v oborové komisi přírodní vědy GAAV ČR, od roku 1995 členství v podoborové komisi 202-fyzika GAČR, od roku 1996 členství v oborové komisi GAČR ”Přírodní vědy”, člen vědecké rady ÚFP AV ČR, recenze, oponentské posudky.

Publikační činnost od roku 1995 = 20 původních vědeckých publikací v časopisech nebo na mezinárodních konferencích.
Počet citací od roku 1995 = 36.
Celkový počet víceletých úspěšných grantových projektů = 10.
Počet zvaných přednášek od roku 1995 = 3.


Autor webovské podoby skript:

Ondřej Chobot
e-mail: ondrej.chobot@gkolin.cz

nar. 11.6. 1975

Poděkování

Tato skripta vznikla s částečnou finanční podporou granotvé agentury Univerzity Karlovy, grant č. 221/95, a grantové agentury České republiky, grant č. 202/96/1682.


Zpět na hlavní stránku typu
[no frames] [kontextové menu] [nadpis + kontextové menu]