Kapitola 7.

1.1.Pojem číselné soustavy

1.2. Aritmetické operace s bin. čísly

2.1. Základní pojmy

2.2. Booleovy algebry a jejich vlastnosti

2.3. Reprezentace základních logických funkcí

2.4. Integrované logické

3. Kombinační logické systémy

4.1. Předmět a metody zjednodušování logických výrazů

4.2. Algebraická metoda zjednodušování

5. Sekvenční logické systémy

6. Posuvné registry

7. Čítače

Zpět.