Teorie:

  • Kirchhoffovy zákony
  • Periodické funkce - střední a efektivní hodnota
  • Zavedení komplexní impedance rezistoru, cívky a kondenzátoru
  • Rezonanční frekvence RLC obvodu
  • Fázový a sdružený proud v souměrném třífázovém obvodu
  • Náhradní schéma diody
  • Náhradní schéma tranzistoru
  • Konstrukce zatěžovací přímky
  • Titulní stránka: