Doporučená literatura:

Z následujících sbírek a učebnic lze čerpat další příklady k procvičení:

Oldřich Kovář: Elektronika - sbírka příkladů, BEN, Praha 1998

Norman Balabanian: Electric circuits, McGraw Hill, New York 1994 (dá se koupit v prodejně Americké knihy v objektu FTVS v Praze-Dejvicích)

V. Hajko: Fyzika v príkladoch, SVTL, Bratislava 1960

J. Myslík: Řešené příklady z analýzy elektrických obvodů, SNTL, Praha 1984

J. Myslík: Elektrické obvody - řešené příklady, BEN, Praha 1998

M. Kružík: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol, SPN, Praha 1978

D. Slavínská a kol.: Sbírka úloh z elektřiny a magnetismu, skripta MFF UK Praha

Zpět na titulní stránku