O této práci

Tato sbírka  příkladů je doplňkovým textem k hypertextové učebnici Elektronika a  má sloužit studentům učitelských oborů na Matematicko - fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Obsahuje čtyři kapitoly, první kapitola je z důvodu své rozsáhlosti rozdělena na tři části. Všechny  příklady jsou řešené, u většiny je zařazena nápověda, která vám může pomoci v případě, že nevíte, jak začít, ale nechcete se hned dívat na řešení.

Navigace v textu je zajištěna pomocí odkazů. Z titulní strany jsou dostupná všechna zadání příkladů a teoretické články, které mají za úkol připomenout vám některé důležité partie z elektřiny a elektroniky. Na konci každé kapitoly je odkaz na titulní stránku a na další kapitoly.

 Systém odkazů v jednotlivých příkladech se dá ukázat takto:

Tuto sbírku si také můžete stáhnout na disketu nebo na pevný disk vašeho počítače. K tomu slouží odkaz Download na titulní straně.

Doufám, že tato sbírka přispěje k vašemu zdokonalení v řešení úloh z elektřiny a elektroniky a lepšímu pochopení této zajímavé části fyziky.

Zpět na titulní stranu: