Časové relé RD 24P

Tato součástka byla použita pro elektrickou výzbroj lokomotiv řady 735 (T466.0) pro Československé státní dráhy.

Slouží pro ovládání a spínání pomocných elektrických obvodů s časovým zpožděním od sepnutí spínače, například pro zpoždění startu apod.

Schéma zapojení:


Seznam použitých součástek je dole na této stránce.

Princip:

Připojením napětí na kontakty +U, -U se na Zenerově diodě D1 vytvoří stabilizované napětí. Přes rezistory R2 a R3 se nabíjí kondenzátor C1. Jakmile bude potenciál v bodě A větší než potenciál v bodě B, otevírá se tranzistor X1 a tím se otevírá tranzistor X2. Jakmile tranzistorem X2 prochází proud, objevuje se na řídící elektrodě tyristoru X3 napětí. Tyristor se sepne a hlavním obvodem (tj. mezi -U a HO) začíná procházet proud.

Časové zpoždění lze seřídit změnou časové konstanty v obvodu R2, R3, C1. Nastavit se může odpor rezistoru R3. U lokomotiv bylo nastaveno zpoždění 60 s.

Udělejte si sami:

Obvod s podobnou funkcí, ale o něco jednodušší, si můžete sestrojit sami i bez tyristoru - podívejte se sem.

Seznam součástek:

Součástka Typ Hodnota součástky
R1 TR512 2k2/B
R2 TR152 M15/B
R3 TR152  
R4 TR152 16k/B
R5 TR152 3k3/B
R6 TR152 3k3/B
R7 TR152 1k1/B
R8 TR152 1k/B
D1 8NZ70  
D2 KA501  
C1 TC974 100M
C2 TC279 M15/B
X1 KF508/KFY46  
X2 KF517/KFY18  
X3 KT504/KT505  
Parametry obvodu:
Jmenovité napětí 110 V stejnosměrné
Proud 0,4 A
Nastavené zpoždění 60 s

 


Verze pro tisk