Zdroj symetrického napětí

Například operační zesilovače potřebují ke svému napájení zdroj symetrického napětí, tj. zdroj, jehož svorky mají elektrické potenciál j, + U, - U (zvolíme-li = 0, pak +U, 0, -U). Takovýto zdroj snadno postavíme s použitím čtyř diod.

Schéma zapojení:


Princip:

Obvod funguje jako dvoucestný usměrňovač (přesvědčete se). Sekundární cívka transformátoru má vyvedený střed, který slouží jako bod s nulovým potenciálem. Kondenzátory na výstupu napětí filtrují, pro větší stálost napětí je možno zařadil místo kondenzátorů Zenerovy diody.


Verze pro tisk