Obvod střídavého proudu s rezistorem, cívkou, kondenzátorem - aplety

Na apletu je jednoduchý obvod sestávající se ze zdroje střídavého napětí, voltmetru, ampérmetru a ideálního rezistoru, ideální cívky nebo ideálního kondenzátoru (můžete si vybrat vpravo - resistor, coil, capacitor). 

Po startu můžete sledovat výchylku ampérmetru a voltmetru (Pozor: v reálném obvodu při frekvenci např. 50 Hz nebude ručka přístroje takto kývat, to tak maximálně při frekvenci 1 - 2 Hz.). Vlevo je fázorový diagram s rotujícími fázory a dole časový diagram napětí a proudu v obvodu (tj. projekce konce fázoru na svislou osu). Amplituda proudu v obvodu je napsaná vpravo dole.

Po stisknutí tlačítka "Reset" můžete nastavit parametry obvodu (frekvenci a amplitudu napětí, odpor rezistoru, kapacitu kondenzátoru a indukčnost cívky). Tlačítko "Slow motion" zpomalí pohyb pětkrát.

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky http://www.walter-fendt.de/ph11e/accircuit.htm


Verze pro tisk