RLC obvod - elektromagnetický oscilátor (aplet)

Na apletu je RLC obvod - elektromagnetický oscilátor skládající se z kondenzátoru a cívky. Po stlačení "Reset" se kondenzátor nabije a tlačítkem "Štart" se přepne horní přepínač - odpojí se zdroj a spojí se cívka s kondenzátorem. Můžete si nastavit deseti- nebo stonásobné zpomalení obrazu. Dále si můžete nastavit napětí zdroje a kapacitu kondenzátoru (100 mF až 1000 mF), indukčnost cívky (1 H až 10 H) a odpor rezistoru (0 W až 1000 W). Pro odpor rezistoru je přednastavená hodnota nula, tzn. rezistor není v obvodu obsažen a kmity jsou tak netlumené (cívka i kondenzátor jsou ideální). Pokud nulovou hodnotu změníte, do obvodu je přidán rezistor a kmity jsou tlumené.

Pomocí siločar je naznačeno elektrické pole mezi deskami kondenzátoru (červeně) a magnetické pole v cívce (modře). Vzdálenost siločar je mírou pro velikost aktuálního pole. Na kondenzátoru je též označena kladná a záporná deska.

Vlevo dole se zobrazuje čas uplynulý od začátku kmitání, pod tím je čas trvání kmitání. Tlačítky vpravo dole lze vybrat mezi časovou závislostí napětí a proudu v obvodu a přeměnami energie v obvodu (zobrazeno dole).

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky  http://www.walter-fendt.de/ph11sk/osccirc_sk.htm


Verze pro tisk