Jak s materiálem zacházet?

Orientace v okně prohlížeče

Okno prohlížeče je rozděleno do tří oken. Největší z nich je hlavní, ve kterém se zobrazují požadované informace a texty. Vlevo je okno s obsahem. Jednotlivé bílé položky jsou hypertextovými odkazy, po kliknutí na ně se v hlavním okně otevře požadovaná kapitola. Kliknete-li na červenou hvězdičku, objeví se v horním okně podobsah příslušné kapitoly (opět ve formě odkazů).

Odkazy

Odkazy jsou barevně rozlišeny.

Podle modrých odkazů projdete textem ve stejné posloupnosti jako ve výuce.

Zelené odkazy vedou na věci, které doplňují text, ale není životně nutné je navštívit. Dále vedou na související témata (ke kterým jste se už dostali nebo se k nim dostanete později). Pomocí nich si můžete osvěžit paměť nebo najít něco nového.

Hnědé odkazy vedou na stránku s konstantami a tabulkami. 

Fialové odkazy vedou  na pokusy, které si můžete sami/samy udělat. 

Některé odkazy, jejichž význam je zcela zřejmý, nejsou nijak upravovány a chovají se jako běžné hypertextové odkazy (např. odkazy na řešení úloh apod.).

Za všemi barevně upravenými odkazy je znak ¤, který se chová jako běžný hypertextový odkaz a tudíž Vás informuje o tom, zda jste odkazovanou stránku už navštívili či ne.

Video

Práce obsahuje i video soubory. Jsou použity dva formáty - *.avi pro přehrávání ve Windows Media Player a *.rm pro přehrávání v Real Player. Real Player si můžete stáhnout zde (pro Windows 4.0 NT, ME, 98, XP, 2000. Pro jiné typy operačních systémů si vyberte zde). Pro přehrávání souborů *.avi potřebujete nainstalovat kodek DivX (pokud ho již nainstalovaný nemáte), který je ke stažení zde.

Aktualizace

Bude probíhat poměrně dost často, dá se předpokládat, že minimálně každý týden.

Poslední aktualizace: úterý 14. 9. 2004

Přání

Doufám, že tyto stránky k něčemu budou.

Schematické značky součástek

Značení elektrických součástek v některých případech neodpovídá české státní normě. Schémata byla přebírána z různých zdrojů a ani v jiné literatuře není značení příliš ustálené. Myslím, že i tak je ale přehledné a pochopitelné. V následující tabulce jsou vysvětleny nejčastěji používané symboly.

žárovka
spínač
rezistor
reostat
potenciometr
cívka
cívka s jádrem
kondenzátor
ampérmetr
voltmetr
zdroj stejnosměrného napětí
zdroj střídavého napětí
transformátor
termistor
fotorezistor
tenzoelektrická součástka
dioda
LED
fotodioda
Zenerova dioda
tranzistor NPN
tranzistor PNP
fototranzistor (typu NPN)
diak
tyristor
operační zesilovač

Najdete-li chybu, námět ke zlepšení apod., napište mi.

Jaromír Kekule


Verze pro tisk