Úloha 1:

Jakou hmotnost by musel mít proton, aby gravitační přitažlivá síla mezi dvěma protony v klidu ve vakuu byla stejně velké jako elektrická síla, kterou se odpuzují? Porovnejte výsledek se skutečnou hmotností protonu.

Řešení:

Elektrická síla je dána vztahem 
                                                   

Gravitační síla je dána vztahem
                                                   

Je q1=q2=e, m1=m2=m

Síly dáme do rovnosti Fe=Fg a vypočteme hledanou hypotetickou hmotnost m.

Skutečná hmotnost protonu je 1,67.10-27 kg.
Na to, aby se velikost gravitační síly mezi protony rovnala velikosti elektrické síly, by proton musel mít 1018 krát větší hmotnost, než ve skutečnosti má.
1018 je stejný poměr jako je poměr hmotnosti olověné krychle o hraně 8 metrů (hmotnost 6 000 tun) a hmotnosti Země (Mz=6.1021 tun).

Elektrická síla je 1018 krát silnější než gravitační síla (a to gravitační síla není z hlediska člověka zase tak malá - stačí chvíli nosit například desetilitrový kanystr s vodou...).


Verze pro tisk