Úloha 12:

Ampérmetr v obvodu na obr. 3 ukazuje při teplotě 20ºC proud 5 mA. Zahřejeme-li termistor, zvětší se proud na 10 mA. Kolikrát se při zahřátí zmenšil odpor termistoru? Napětí zdroje je 20 V, má zanedbatelný vnitřní odpor, odpor rezistoru je 1kW.


obr. 3

Řešení:

I1 = 5 mA = 5.10-3 A
t1 = 20ºC
I2 = 10 mA = 1.10-2 A
U = 20 V
R = 1 kW = 1000 W
R2/R1 = ?
Proud obvodem se při zahřátí termistoru zvýšil dvojnásobně při nezměněném napětí. Z toho vyplývá,  že celkový odpor v obvodu dvakrát klesl.

Při teplotě t1 je celkový odpor obvodu R+R1, při teplotě t2 je to R+R2.

Platí . Při zahřátí se napětí nemění, takže je i . Z toho je 

Odpor termistoru klesl zahřáním třikrát.


Verze pro tisk