Úloha:

Vypočtěte cenu jednoho blesku (s parametry = 108 V, I = 104 A, t = 5.10-4 s). Informace o cenách elektrické energie jsou zde ¤.

Nápověda:

Vypočtěte výkon blesku a práci kterou vykoná. To představuje jeho elektrickou energii. Pak už jen stačí vynásobit jednotkovou cenou.

Řešení


Verze pro tisk