Úloha:

Na žárovce je napsaný údaj 230 V/100 W. Co to znamená, jaký je odpor vlákna žárovky a jaký proud žárovkou protéká?

Nápověda:

Údaje znamenají:

Napětí U, ke kterému má být žárovka připojena ... 230 V
Elektrický výkon P na žárovce ... 100 W
Proud protékající žárovkou spočítáme ... P = UI =>  = P/U = 100/230 A = 0,43 A
Odpor vlákna žárovky spočítáme ... R = U/I = 230/0,43 W = 530 W


Verze pro tisk