Úloha 31:

V obvodu na obr. 9 je amplituda napětí na rezistoru 100 V a amplituda proudu 2 A. Jaké údaje ukazuje voltmetr a ampérmetr? Jaký je odpor rezistoru?


obr. 9

Řešení:

Um = 100 V
Im = 2 A
U = ?
I = ?
R = ?
Ve střídavém obvodu ukazují ampérmetry a voltmetry efektivní hodnoty proudu a napětí. Údaj na voltmetru je tedy , údaj na ampérmetru . Odpor rezistoru je R = Um/Im = 100/2 W = 50 W.

Verze pro tisk