Úloha 32:

Ideální cívka je připojena ke zdroji střídavého napětí o napětí 24 V a frekvenci 50 Hz. Prochází jí proud 0,05 A. Jaká je její indukčnost?

Řešení:

U = 24 V
I = 0,05 A
f = 50 Hz
L = ?
Mezi napětím na cívce a proudem platí vztah U = XLI = wLI = 2pfLI. Z Toho je .

Verze pro tisk