Úloha:

Jaký odpor je sériově připojen ke kondenzátoru s kapacitou 0,5 mF při frekvenci 50 Hz, jestliže po probití kondenzátoru (tj. vodivém spojení jeho desek) se proud zdvojnásobí?

Řešení:

C = 0,5 mF = 5,10-7 F
f = 50 Hz
R = ?
Kondenzátor má kapacitanci XC = 1/C, rezistor má odpor R. Celková impedance sériového spojení rezistoru a kondenzátoru je Z1 = R + 1/C. Po probití kondenzátoru klesne jeho kapacitance na nulu a celková impedance obvodu tak bude rovna odporu rezistoru, Z2 = R. Jelikož proud se tím dvakrát zvětší, musí být Z2 poloviční než Z1.

Tedy


Verze pro tisk