Úloha:

Jakou kapacitu musí mít kondenzátor sériově spojený s cívkou o indukčnosti 1,2 H, aby byl při frekvenci 50 Hz proud v obvodu ve fázi s napětím?

Řešení:

L = 1,2 H
f = 50 Hz
C = ?
Aby byl fázový posun nulový, musí být velikost napětí na cívce stejná jako velikost napětí na kondenzátoru. Jelikož oběma prvky protéká stejný proud, rovnost velikostí napětí znamená rovnost impedancí prvků.

Tedy


Verze pro tisk