Úloha 36:

Jakou amplitudu má střídavý proud procházející žárovkou o výkonu 60 W při síťovém napětí 230 V?

Řešení:

P = 60 W
Uef = 230 V
Im = ?
Platí P = UefIef, kde Ief je efektivní hodnota proudu procházejícího žárovkou. Mezi maximální a efektivní hodnotou proudu platí vztah , tedy je

Verze pro tisk