Úloha 37:

Ukažte, že v trojfázové síti je amplituda sdruženého napětí krát větší než amplituda fázového napětí.

Řešení:

Fázová napětí jsou fázově posunuta o 2p/3.

Je u1 = Usin(t)
    u2 = Usin(t - 2p/3)

Sdružené napětí je napětí mezi dvěma fázovými vodiči, tedy je rovno rozdílu dvou fázových napětí. 


Verze pro tisk