Úloha 6:

Určete průběh intenzity elektrického pole v okolí bodového náboje Q (tj. určete velikost a směr intenzity v závislosti na vzdálenosti od náboje Q).

Řešení:

Umístíme-li do vzdálenosti r od náboje Q malý "zkušební" náboj q, bude mezi náboji Q a q působit síla dle Coulombova zákona síla

.

Intenzita elektrického pole ve vzdálenosti r od náboje Q je tedy

.

Směr intenzity elektrického pole je radiální, a to buď od náboje Q (pokud je kladný, viz. obr. 1) nebo k němu (pokud je záporný, viz. obr. 2), a zmenšuje se se vzrůstající vzdáleností od náboje jako konst./r2.

V našem sledovaném místě je elektrický potenciál (k odvození je třeba diferenciální počet)

 Potenciál ubývá se vzdáleností jako konst./r.

Průběh intenzity a potenciálu v okolí bodového náboje ukazuje obrázek 1.

obr. 1: Velikost intenzity elektrického pole E a el. potenciál j kolem bodového náboje umístěného v bodě 0.


Verze pro tisk