Úloha:

Jak velký proud protéká vinutím jednofázového motoru, který je připojen k napětí 230 V, má činný výkon 2,2 kW a účiník 0,65?

Řešení:

U = 230 V 
P = 2200 W 
cos j = 0,65 
I = ?
Pro výkon platí vztah P = UIcos j, z čehož je .

Vinutím motoru protéká proud o efektivní hodnotě 14,7 A


Verze pro tisk