Úloha:

Jednofázový elektromotor odebral při svorkovém napětí 230 V a proudu 3 A ze sítě za 2 hodiny celkovou elektrickou energii 1,2 kWh. Určete jeho účiník.

Řešení:

U = 230 V 
E = 1200 Wh = 1200.3600 J =
   = 4,32.106 J
I = 3 A
t = 2 hod = 7200 s
cos j = ? 
Pro výkon platí vztah P = UIcos j, pro energii platí E = Pt, dohromady tedy E = UIcos t. Z toho je .

Elektromotor má účiník 0,87.

Poznámka: V tomto případě by se dalo počítat i s časem s hodinách a energií ve watthodinách.


Verze pro tisk