Úloha:

Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 4 póly a generátor dává proud s frekvencí 50 Hz.

Řešení:

f = 50 Hz 
n = 4
fo = ?
Bude-li generátor obsahovat cívku jako stator a jeden tyčový magnet (se dvěma póly) jako rotor, tak v okamžiku průchodu kladného pólu okolo cívky se na cívce indukuje napětí jedné polarity a v okamžiku průchodu záporného pólu napětí opačné polarity. Tedy na jednu otáčku magnetu připadá jedna perioda indukovaného napětí. 

Bude-li rotor mít dvojnásobný počet pólů (tj. 4), bude stačit, aby se otáčel poloviční rychlostí, tj. aby se indukovalo napětí s frekvencí 50 Hz (50 period za sekundu), musí se rotor otočit 25krát za sekundu, tj. točit se s frekvencí 25 Hz.

Obecně platí vztah fo = f/p, kde p je počet dvojpólů rotoru.


Verze pro tisk