Úloha:

Jaká je účinnost stejnosměrného vedení dlouhého 470 km při napětí 800 kV, je-li předávaný výkon 750 MW a odpor vedení 52 W?

Řešení:

l = 470 km 
U = 800 kV = 8.105 V 
P = 750 MW = 7,5.108 W 
R = 52 W
h = ?
Účinnost vedení je poměr užitečného výkonu Pu, který je přepraven na místo určení, a celkového předávaného výkonu P; .

Užitečný výkon získáme, když od celkového výkonu odečteme ztrátový výkon Pz, který se ztratí ve vedení. Ten je dán jako Pz = RI2, kde I je proud protékající vedením. Ten určíme z celkového předávaného výkonu; P=UI, tedy I = P/U (nezapomeňte, že U je napětí mezi vodičem a zemí, nikoliv mezi konci vodiče!). Je tedy a po dosazení

Účinnost přenosu výkonu je 94%.


Verze pro tisk