Úloha:

Primární cívkou transformátoru, která má 1100 závitů, protéká při napětí 230 V proud 0,2 A. Jaký proud a jaké napětí je na sekundární cívce, která má 10000 závitů?

Řešení:

n1 = 1100 
U1 = 230 V 
I1 = 0,2 A 
n2 = 10000 
U2 = ?
I2 = ?
Stačí dosadit do známých transformačních rovnic ¤. Je a z toho

Obdobně pro proud platí , z čehož je

Sekundárním vinutím transformátoru protéká proud 0,022 A a je na něm napětí 2090 V.


Verze pro tisk