Úloha:

Určete kapacitu C2 kondenzátoru, který je třeba spojit s cívkou o indukčnosti L2 = 120 mH, aby tento kmitavý obvod byl v rezonanci s obvodem, který obsahuje cívku s indukčností L1 = 180 mH a kondenzátor s kapacitou C1 = 0,3 mF.

Řešení:

C1 = 0,3 m
L1 = 180 mH 
L2 = 120 mH 
C2 = ?
Aby byly oba obvody v rezonanci, musí mít stejnou rezonanční frekvenci, w1 = w2. Vztah pro rezonanční frekvenci je , tedy musí být a z toho je

Je třeba použít kondenzátor s kapacitou 450 nF.


Verze pro tisk