Úloha 14:

V homogenním magnetickém poli, které má magnetickou indukci 0,1 T, působí na přímý vodič s proudem síla 20 mN. Vodičem protéká proud 1 A a jeho délka je 20 cm. Jaký úhel svírá vodič se směrem indukčních čar magnetického pole?

Řešení:

B = 0,1 T
F = 20 mN = 2.10-2 N
I = 1 A
l = 20 cm = 0,2 m
a = ?
Pro magnetickou sílu platí vztah F = BIlsina. Z toho je 

Vodič je kolmý na směr indukčních čar.


Verze pro tisk