Úloha 8:

Odhadněte přibližně kapacitu lidského těla.

Řešení:

Aproximujeme člověka koulí. Berme hmotnost m = 70 kg a hustotu r = 1000 kg/m3 (lidské tělo se skládá převážně z vody). Musíme ještě zjistit poloměr člověka-koule. Mezi objemem V, hmotností a hustotou platí vztah

Vyjádříme R a máme

a dosadíme do vztahu pro kapacitu koule

Po číselném vyjádření

Měření udávají kapacitu člověka v zhruba okolo 30 pF, takže odhad je docela přesný.


Verze pro tisk