Kapitola 2.

Základní elektrická měření a měřící přístroje

1. Měření napětí a proudu

2. Osciloskop

Zpět.