Zesilovač: Úvod     Bipolární tranzistor     Fototranzistor     Diak


Diak

  • Jak vyrobit z pomalu se měnícího napětí strmý proudový impuls?

Princip:

Diak se symetrická součástka se dvěma PN přechody. Jeho struktura je na obr. 1.


obr. 1: Struktura diaku

obr. 2: Schematická značka diaku

Při zapojení diaku do obvodu je vždy jeden PN přechod v propustném a jeden v závěrném směru. Přechod v propustném směru má o mnoho menší elektrický odpor než přechod v závěrném směru. Na přechodu v závěrném směru je tedy větší napětí (prakticky celé napětí na diaku). V okamžiku, kdy napětí dosáhne hodnoty průrazného napětí, se přechod stává vodivým - diak je v sepnutém stavu. Toto průrazné (spínací) napětí je obvykle 24 V - 48 V. I v sepnutém stavu má diak poměrně značný odpor - několik kiloohmů. 

VA charakteristika:


obr. 3: Typová VA charakteristika diaku

Po dosažení spínacího napětí se proud začíná rychle zvětšovat.

Použití:

Používá se ve spínacích obvodech tyristorů ¤.


Další kapitola: Prvek řízený napětím ¤

Verze pro tisk