Ovládání osciloskopu

Osciloskop je přístroj sloužící ke grafickému zobrazování přiloženého napětí.

Vypínač - síťový vypínač
Intenzita - reguluje intenzitu elektronového paprsku dopadajícího na obrazovku. Je dobré používat co nejmenší intenzitu, aby se luminofor na vnitřní straně obrazovky zbytečně nevypaloval!
Ostření - zaostří obraz na obrazovce

Podrobně:

Časová základna

Velkým přepínačem se mění měřítko na časové ose - počet sekund (spíše zlomků sekund), které odpovídají jednomu dílku (cca 1 cm).(Pozor - pro úsporu je např. místo 0,1 psáno .1!)

Režim XY se dá použít, když máme dva zdroje napětí - na osu X se nanáší napětí na kanálu X a na osu Y napětí na kanálu Y.

Kanál 1/2

Velkým přepínačem se mění měřítko na svislé ose (Y) - počet voltů (spíše zlomků voltů), které odpovídají jednomu dílku (cca 1 cm).(Pozor - pro úsporu je např. místo 0,1 psáno .1!)

Páčkou se dá vstup osciloskopu odpojit (poloha GD) - pak lze posunout úsečku na střed obrazovky, zobrazit celkový signál (tj. DC i AC složku - poloha DC) nebo zobrazit jen AC složku (poloha AC).

Ke každému kanálu náleží jedna takováto sada přepínačů

Přepínání kanálů

Stiskem tlačítka MONO/DUAL  se zobrazí signál z obou kanálů najednou. Není-li tlačítko stisknuto, je třeba stiskem CH1/CH2 zvolit kanál, který se zobrazuje. Stiskem ALT/CHOP/ADD se zobrazí součet signálů z obou kanálů
Ovládání synchronizace

Levým knoflíkem lze obraz zastavit, pokud se pohybuje. Přepínač "COUPLING" by měl být nahoře". Přepínač "SOURCE" se dá do polohy CH1 nebo CH2 podle toho, s jakým kanálem pracujeme. Pracujeme-li s oběma, zvolíme vhodnější polohu.

Tlačítko "SLOPE" určuje, zda se křivka začne na začátku vykreslovat směrem nahoru nebo směrem dolů.

Pozor na kvantitativní měření s osciloskopem. Aby platila čísla uvedená u přepínačů, musí být malé přepínače na konci velkých (pro jemnou změnu) otočené doprava až do zacvaknutí! Na obrázcích výše jsou v této poloze všechny přepínače.


Můžete si pohrát s několika aplety, které vám umožní ovládat virtuální osciloskop. Tady ¤ si můžete pohrát s virtuálním osciloskopem nebo absolvovat kurs "s osciloskopem krok za krokem ¤" (obojí francouzsky). Tady ¤ je zase trochu jiný osciloskop (anglicky). Velmi pěkný interaktivní osciloskop se nachází zde ¤ (celý kurs i s vysvětlením pojmů zde ¤) - oboje francouzsky.

Jak se dá jednoduchý osciloskop vyrobit? Podívejte se sem ¤.


Verze pro tisk