Kazety a videokazety

Na rozdíl od gramofonové desky ¤, kde je zvuk zaznamenán mechanicky, se u kazet používá magnetického záznamu signálu. Jako záznamové médium slouží pásek z plastické hmoty, na kterém je nanesena feromagnetická vrstva z oxidu železa. 

Záznam signálu na kazetu probíhá následujícím způsobem. Zvukový signál z mikrofonu se zesiluje v zesilovači a je přiváděn na torodiální cívku s jádrem - záznamovou hlavu. Jádro cívky je v místě dotyku pásku přerušeno úzkou štěrbinou (obr. 1). Pásek se posouvá konstantní rychlostí přes hlavu. 


obr. 1: Schéma záznamu na magnetofonovou pásku

Střídavý proud akustické frekvence procházející cívkou vytváří proměnné magnetické pole, jehož siločáry se uzavírají vždy přes kousek pásky (obr. 2). Feromagnetická vrstva na pásce se zmagnetuje a zůstává zmagnetovaná. Záznam na pásce má tedy podobu různě zmagnetovaných místeček.


obr. 2: Detail záznamu na magnetickou vrstvu magnetofonové pásky. Siločáry magnetického pole záznamové hlavy se uzavírají přes magnetickou vrstvu na pásce a magnetují ji.

Při přehrávání vypadá situace naprosto stejně, hlava (tentokrát nazývaná snímací hlava) je připojena k zesilovači a ten k reproduktoru. Páska se zmagnetovanou vrstvou se posouvá před hlavou  a v hlavě se indukuje střídavé napětí příslušného průběhu, které je v reproduktoru zase přeměňuje na zvuk.


Další kapitola: Počítačové paměti  ¤

Verze pro tisk