Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Magnetická síla

Už jsme řekli, že magnetické pole a vodič s proudem na sebe navzájem působí magnetickou silou. Někdy se tato síla nazývá Laplaceova nebo Lorentzova síla (po Hendriku Antoonu Lorentzovi ¤) .

Mějme vodič zavěšený na závěsu v homogenním magnetickém poli. Začne-li vodičem procházet proud, vodič se vychýlí. Magnetická síla, která na něj působí, je kolmá ke směru proudu ve vodiči a ke směru magnetických siločar. Směr síly se určí Flemingovým pravidlem levé ruky: Dáme levou ruku do magnetického pole tak, aby magnetické siločáry vstupovaly do dlaně a natažené prsty ukazovaly směr proudu ve vodiči. Odchýlený palec pak ukáže směr magnetické síly působící na vodič.
Pravidlo je pojmenováno po Johnu Ambrosu Flemingovi ¤.

Podívejte se na následující aplet.

Zapnout/vypnout proud můžete tlačítkem On/Off. Dále můžete dalšími dvěma tlačítky změnit směr proudu (Reverse current) a prohodit póly magnetu (Turn magnet) (severní pól je červený, jižní zelený). V okénkách dole si můžete nastavit, co se bude zobrazovat (směr proudu, směr magnetických siločar a směr síly působící na vodič (Lorentz force).

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky http://www.walter-fendt.de/ph11e/.


Další kapitola: Magnetická indukce ¤

Verze pro tisk