2. Faradayův zákon elektrolýzy - odvození

Jeden iont přenese mezi elektrodami náboj ne. Projde-li mezi elektrodami celkový náboj Q, vyloučí se na katodě molekul. Jedna molekula má hmotnost , kde Mm je molární hmotnost látky ¤ a NAvogadrova konstanta ¤.

Celková hmotnost vyloučené látky je . Součin hmotnosti elektronu ¤ a Avogadrovy konstanty ¤ se označuje jako Faradayova konstanta ¤, F = meNA.
Je tedy .


Verze pro tisk