Úloha 19:

V omezeném prostoru o tloušťce d je homogenní magnetické pole, které má magnetickou indukci B. Do tohoto prostoru dopadá kolmo na směr indukčních čar svazek záporných iontů, které mají hmotnost m a náboj Q. Jaká musí být rychlost v iontů, aby neprošly prostorem na druhou stranu?

Řešení:

Na to, aby částice neproletěla na druhou stranu magn. pole, musí být poloměr její dráhy maximálně d.

Platí (viz úloha 1 ¤), kde r je poloměr dráhy částice. Z toho je . Při této rychlosti částice magnetickým polem neprojde.


Verze pro tisk