Úloha 7:

Určete kapacitu koule s poloměrem R ve vakuu.

Řešení:

Vyjdeme z definičního vztahu pro kapacitu 

Q = C.j                (1),

kde Q je náboj na kouli a j je její potenciál.

Potenciál na povrchu koule s poloměrem R je

(stejně jako ve vzdálenosti R od bodového náboje (viz zde ¤)).

Toto dosadíme do (1), náboj se vykrátí a dostáváme kapacitu koule ve vakuu

 C = 4pe0R


Verze pro tisk