Úloha 11:

Žárovka s výkonem 100 W je připojena na síťové napětí. Teplota jejího wolframového vlákna při svícení je asi 2500ºC. Jaký je odpor jejího vlákna po zhasnutí a vychladnutí na pokojovou teplotu?
Tabulky ¤

Řešení:

Efektivní hodnota síťového napětí je U = 230 V.
Odpor vlákna žárovky při svícení se získá ze vztahu pro výkon P = U2/R, tedy R = U2/P = 2302/100 W = 530 W.

Pro teplotní závislost odporu u kovů platí přibližně vztah R(t) = R0(1+a t), kde R0 je odpor vodiče při teplotě 0ºC a a je teplotní součinitel odporu.

Z toho

Je vidět, že odpor se mění velmi značně.
Pozn. Toto je spíše řádový odhad, protože použitý teplotní součinitel odporu platí jen pro interval od nuly do sta stupňů Celsia.


Verze pro tisk