Princip komunikace pomocí mobilního telefonu

 Mobilní telefon je vlastně takové malé chytré rádio.

Území je rozděleno na jednotlivé oblasti (obr. 1).


obr. 1

Na každou oblast připadá jeden vysílač. Vysílače mají poměrně malý výkon, takže jejich signál sice dosahuje k vysílačům v sousedních oblastech, ale už neovlivňuje vysílače v dalších oblastech. Stejně tak vysílač v telefonu má malý výkon (obvykle menší než 3 W) - signál nezasahuje příliš daleko a déle vydrží baterie.

Každý vysílač vysílá současně signály několika tisíc frekvencí. Kanál, na kterém může probíhat telefonický hovor, se skládá ze dvou frekvencí - na jedné účastník mluví, na druhé poslouchá. (tzv. duplex - na rozdíl od vysílačky, která pracuje v režimu simplex - buď mohu poslouchat nebo mluvit). Několik desítek frekvencí je vyhrazených jako kontrolní frekvence - na nich probíhá komunikace telefonu s vysílačem.

Každý telefon má vlastní kód. Skládá se z 32 bitového čísla, které je nastaveno při výrobě telefonu, dále z části (odvozené z telefonního čísla), kterou je jednoznačně identifikován vlastník telefonu, a z části identifikující operátora.

Je-li telefon v dosahu nějakého vysílače, přijímá jeho kontrolní frekvenci. Sám přitom vysílá signál, který se ukládá do databáze systému (aby mohl být konkrétní telefon rychle nalezen, když je volán). Je-li volán, systém pomocí kontrolní frekvence přidělí frekvenci, na které bude hovor probíhat, a hovor spojí.

Když telefon přechází z oblasti vysílače A do oblasti vysílače B, pro vysílač A jeho signál slábne a pro B sílí. Při určité úrovni signálu se vysílače "domluví" a B si telefon převezme.

Když telefon přechází do působnosti jiné sítě (např. v zahraničí), funguje tzv. roaming. Tamní vysílač se zkontaktuje s centrálou domovského systému telefonu. Ta mu potvrdí platnost kódu telefonu a vysílač ho pak sleduje.

Digitální systémy

Tyto systémy konvertují hlas do binární informace, která se pak komprimuje (až desetkrát). Tedy může probíhat více hovorů najednou.

Používají se tři systémy multiplexu:

Samotné telefony mohou být vyrobeny jako dual band - je možno přepínat mezi frekvencemi jednotlivých sítí, nebo dual mode - mohou používat více systémů multiplexů, nebo obojí.

Telefon

Vlastní telefonní přístroj se skládá z:

Jeho elektrické obvody obsahují A/D a D/A převodníky ¤, mikroprocesor ¤, paměti ROM ¤ a Flash (pro zapamatování si nastavení, telefonního seznamu, ...) a rádiovou ¤ a zesilovací část ¤.


Další ("velká") kapitola: Výroba elektrického napětí/proudu ¤

Verze pro tisk