Regulace výkonu: Úvod     Odporová regulace     Tyristorová regulace     Efektivní hodnota napětí a proudu     Čtyřvrstvá dioda


Regulace výkonu

  • Jak regulovat proud protékající spotřebičem?

Máme zdroj střídavého napětí o efektivní hodnotě ¤ 10 V a chtěli bychom k němu připojit žárovku s údaji 10 V, 0,5 A. To lze jednoduše udělat. Jak ale zajistit, aby žárovka svítila méně (tlumené světlo)?

Kdybychom připojili žárovku přímo ke zdroji napětí, bude jí protékat proud I = U/R, kde U je napětí zdroje a R je odpor vlákna žárovky. Ten zjistíme z údajů na žárovce - R = 10/0,5 W = 20 W. Žárovka má výkon P = RI2 = 20.0,52 = 5 W.

Chceme-li, aby žárovka svítila méně, musí jí procházet menší proud, například i = 0,3 A. Výkon žárovky pak bude P = Ri2 = 20.0,32 = 1,8 W. Jak omezit proud?

První možností regulace výkonu je zařazení rezistoru o vhodném odporu r sériově se žárovkou (obr. 1). Chceme-li, aby proud v obvodu byl i, platí  i = u / (R+r), z toho je r = u/i - R = (10/0,3 - 20) = 13 W 

Na rezistoru r se v tomto případě mění elektrická práce na teplo. Výkon na rezistoru r je P = rI2 = 13.0,32 W = 1,2 W, tedy každou sekundu dodá do okolí teplo 1,2 J. Takováto regulace je tedy ztrátová. 


obr. 1

Této odporové regulace se využívalo v podstatě ve všech odvětvích elektrotechniky. Například elektrické lokomotivy s odporovou regulací mají na střeše nebo ve strojovně mohutné rezistory, které jsou za jízdy účinně chlazeny proudícím vzduchem. U starých tramvají se pro změnu teplo vzniklé na rezistorech používalo k vytápění vozů.

Efektivní hodnota proudu ¤ se dá snížit i jinak - použitím tyristoru ¤.


Verze pro tisk