Regulace výkonu: Úvod     Odporová regulace     Tyristorová regulace     Efektivní hodnota napětí a proudu     Čtyřvrstvá dioda


Čtyřvrstvá dioda (diodový tyristor)

Čtyřvrstvá dioda je polovodičová součástka, která obsahuje tři PN přechody. Výsledná struktura čtyřvrstvé diody vypadá takto.

Schematická značka:

 

Princip:

Do obvodu zapojujeme diodu takto.

Oba krajní PN přechody jsou v propustném směru, střední je v závěrném směru. Strukturu čtyřvrstvé diody si můžeme představit následujícím způsobem.

Toto je zapojení dvou komplementárních tranzistorů (obr. vpravo)

Pří nízkém napětí baterie proud diodou neprochází (resp. prochází jen malý závěrný proud) - blokovací stav. Zvyšujeme-li napětí, proud se téměř nezvětšuje. Při dosažení spínacího (průrazného) napětí UB0 dojde na přechodu v závěrném směru k lavinovému jevu ¤ a proud procházející diodou se prudce zvětší - propustný stav. Tím značně poklesne napětí na diodě, jelikož se sníží odpor přechodu v závěrném směru), ale proud dále prochází. Přechod z blokovacího do propustného stavu trvá velmi krátkou dobu, 0,05-1 ms.
Když pak napětí zase snižujeme, při vypínacím napětí lavinový jev zaniká a dioda přechází do nevodivého stavu. 

Při přiložení napětí v opačném směru jsou v závěrném směru dva PN přechody a charakteristika vypadá podobně jako u diody - závěrná charakteristika. Při dosažení průrazného napětí UBR začíná proud prudce vzrůstat. Obvykle je UBR přibližně rovno UBO.


obr. 1:VA charakteristika čtyřvrstvé diody
 

Zapojení:

 

Použití:

1.Jistící obvody výkonových tyristorů ¤ - zapojují se mezi anodu a řídící elektrodu jištěného tyristoru
2. Časové členy
3. Zdroje impulzů


Verze pro tisk