Usměrňování:    Polovodič typu N     Polovodič typu P     PN přechod           Usměrňovací dioda       Usměrňování vysokofrekvenčního proudu     Kondenzátor ve střídavém obvodu       Graetzovo zapojení          Vyhlazení usměrněného proudu          Velký usměrňovač     Zenerova dioda        Zdvojovač napětí


Zenerova (stabilizační) dioda

  • Jak sestrojit zdroj opravdu přesného napětí? 

Princip:

Zenerova dioda je jedním ze speciálních druhů diod s velmi úzkým PN přechodem. 


obr. 1: Schematická značka Zenerovy diody

Do obvodu se zapojuje v závěrném směru. Zapojení:


obr. 2: Zapojení Zenerovy diody

Elektron může PN přechod v závěrném směru překonat dvojím způsobem:

1. Tunelový jev - jelikož přechod je úzký, může elektron "protunelovat" na druhou stranu. Nastává při napětí U do 6 V. Při zvyšování teploty se zmenšuje šířka zakázaného pásu.


obr. 3: Tunelový jev

O tunelovém jevu si můžete na středoškolské úrovni přečíst zde ¤, velmi zajímavé je přečíst si i ostatní články z této série ¤.

2. Lavinovitý průraz: Elektron jako minoritní částice je elektrickým polem v závěrném směru urychlován. Může při vysokém napětí získat takovou energii, že při srážce s atomem z něj vyrazí další elektron. Ten je zase urychlován, vyrazí další elektron a takto proud přes přechod prudce vzrůstá. Je třeba, aby byl proud omezován sériovým odporem, jinak dojde k destrukci.
(Zvyšuji-li napětí, vzrůstá intenzita el. pole na přechodu, jelikož x~ U, U/x ~ E => E ~ x, kde x je šířka přechodu).

Charakteristika diody (obr. 4).

obr. 4: Charakteristika Zenerovy diody - náčrtek a naměřená osciloskopem

Po dosažení závěrného napětí proud diodou vzrůstá, ale napětí se už prakticky nemění (charakteristika je velmi strmá).

Použití:

1. Pro vyhlazení napětí v Graetzově zapojení (obr. 5)


obr. 5

2. Pro získávání stálého napětí, Diody s UZ kolem 7V slouží jako zdroj referenčního napětí (jsou teplotně stálé). Zapojení  viz obr. 6.


obr. 6


Verze pro tisk