Usměrňování:    Polovodič typu N        Polovodič typu P        PN přechod           Usměrňovací dioda       Usměrňování vysokofrekvenčního proudu     Kondenzátor ve střídavém obvodu       Graetzovo zapojení          Vyhlazení usměrněného proudu          Velký usměrňovač     Zenerova dioda        Zdvojovač napětí


Graetzovo zapojení

Jak dosáhnout, aby proud protékající spotřebičem po usměrnění v Graetzově zapojení nebyl tepavý jako na obr. 1, ale konstantní?


obr. 1

Do obvodu zařadíme paralelně ke spotřebiči kondenzátor (nazývaný filtrační kondenzátor) - viz schéma na obr. 2. Průběh proudu ve spotřebiči při tomto  zapojení je pak na obr. 3, 4.

obr. 2: Graetzovo zapojení s filtračním kondenzátorem
obr. 3: Průběh proudu spotřebičem v Graetzově zapojení s filtračním kondenzátorem o velikosti 500 nF
obr. 4: Průběh proudu spotřebičem v Graetzově zapojení s filtračním kondenzátorem o velikosti 200 mF
obr. 4: Průběh proudu spotřebičem v Graetzově zapojení s filtračním kondenzátorem o velikosti 3,3 mF

Čím větší je kapacita ¤ filtračního kondenzátoru, tím je vyhlazení lepší. Proč tomu tak je?

Stoupá-li napětí zdroje, stoupá i napětí na kondenzátoru a ten se nabíjí. Když napětí na zdroji (a tudíž i na kondenzátoru)  dosáhne maxima a začne klesat, kondenzátor se začne vybíjet. Vybíjí se přes spotřebič, ale podstatně pomaleji, než jak klesá napětí na zdroji.

Kondenzátor, na kterém je počáteční napětí U0, se vybíjí podle vztahu

Proud protékající k němu připojeným rezistorem tedy exponenciálně klesá.


Verze pro tisk