Usměrňování:    Polovodič typu N        Polovodič typu P        PN přechod           Usměrňovací dioda       Usměrňování vysokofrekvenčního proudu     Kondenzátor ve střídavém obvodu       Graetzovo zapojení          Vyhlazení usměrněného proudu          Velký usměrňovač     Zenerova dioda        Zdvojovač napětí


Zdvojovač napětí

  • Jakým způsobem zvýšit napětí na větší, než je napětí zdroje, který máme k dispozici?

Schéma zapojení:

Princip:

Sepneme-li spínač, začne se v první záporné půlperiodě nabíjet přes diodu D1 kondenzátor C1 a nabije se na amplitudu napětí zdroje (obr. 2)


obr. 1

Následuje kladná půlperioda napětí. Dioda D1 je v závěrném směru, napětí zdroje  a napětí na kondenzátoru C1 jsou vůči kondenzátoru C2 v sérii. Kondenzátor C2 se tedy nabije na napětí na kondenzátoru C1 (což je amplituda napětí zdroje) plus amplituda napětí zdroje, tedy na dvojnásobek amplitudy zdroje (obr. 3).


obr. 3

Na kondenzátoru C2 je tedy napětí UC2 = 2U0 vstup. Zde odebíráme výstupní napětí.

Kaskádní řazení:

V praxi se řadí několik zdvojovačů za sebou, podle toho, jaké chceme získat napětí.
Obr. 4 a 5 ukazují násobič napětí třemi a čtyřmi.


obr. 4: Násobič napětí třemi (rozkreslení jeho postupného nabíjení zde ¤)


obr. 5: Násobič napětí čtyřmi

Násobiče se využívají k získání vysokého urychlovacího napětí v televizních obrazovkách  ¤ (asi 10 kV).


Další ("velká") kapitola: Princip televize a osciloskopu ¤

Verze pro tisk