Usměrňování:    Polovodič typu N        Polovodič typu P        PN přechod           Usměrňovací dioda       Usměrňování vysokofrekvenčního proudu     Kondenzátor ve střídavém obvodu       Graetzovo zapojení          Vyhlazení usměrněného proudu          Velký usměrňovač     Zenerova dioda        Zdvojovač napětí


Násobič napětí třemi - postupné nabíjení


obr. 1: Schéma násobiče


obr. 2: Nabíjení v první kladné půlvlně


obr. 3: Nabíjení v první záporné půlvlně

obr. 4: Nabíjení ve druhé záporné půlvlně


Verze pro tisk