Elektrostatika:    El. náboj, el. síla      El. pole     El. potenciál a napětí    Rozložení náboje na vodiči    Vodič a izolant v el. poli       Kapacita, kondenzátor


Definice elektronvoltu

Energie jednoho elektronvoltu je energie, kterou získá jeden elektron, jestliže se přemístí mezi dvěma deskami, mezi nimiž je napětí jeden volt.

Elektron získá energii rovnou práci, kterou na něm elektrické pole vykoná. Stačí dosadit do vztahu

 W = qU

a máme W = 1,6.10-19.1 J=1,6.10-19 J.

Tedy 1 eV = 1,6.10-19 J


Verze pro tisk