Elektrostatika:    El. náboj, el. síla      El. pole     El. potenciál a napětí    Rozložení náboje na vodiči    Vodič a izolant v el. poli       Kapacita, kondenzátor


Otázka:

Proč je intenzita elektrického pole ve vodiči nulová?

Odpověď:

 Pokud by intenzita pole nenulová nebyla, volné elektrony by se stále pohybovaly proti směru elektrického pole až do té doby, než by intenzita el. pole byla nulová.

Jinými slovy: Elektrony, které se hromadí u kraje vodiče, vytváří ve vodiči elektrické pole, které má směr opačný než vnější el. pole. Tato dvě pole se spolu skládají. V okamžiku, kdy pole vytvářené elektrony dosáhne stejné velikosti jako vnější pole, se obě pole vyruší a transport elektronů z celého povrchu vodiče ke kraji se zastaví, protože už na ně nebude působit žádná síla (viz. obr.)


Verze pro tisk