Elektrostatika:    El. náboj, el. síla      El. pole     El. potenciál a napětí    Rozložení náboje na vodiči    Vodič a izolant v el. poli       Kapacita, kondenzátor


Deskový kondenzátor - odvození vztahu pro kapacitu

Mezi deskami kondenzátoru nabitého s konstantní plošnou hustotou s je homogenní elektrické pole o intenzitě

               (1)

Mezi napětím mezi deskami, nábojem na kondenzátoru a jeho kapacitou platí vztah 

                   (2)

a zároveň platí mezi napětím a intenzitou elektrického pole vztah 

U = Ed,                    (3)

kde d je vzdálenost desek kondenzátoru. Dosadíme-li ze vztahu (2) za U do vztahu (3), máme

                    (4)

Teď už stačí jen dosadit za intenzitu el. pole ze vztahu (1) a máme 

                   (5)

a protože definiční vztah pro plošnou hustotu el. náboje je 

                      (6),

stačí dosadit do (5) a máme výsledný vztah pro kapacitu deskového kondenzátoru 


Verze pro tisk