Elektrostatika:    El. náboj, el. síla      El. pole     El. potenciál a napětí    Rozložení náboje na vodiči    Vodič a izolant v el. poli       Kapacita, kondenzátor


Řešení:

Mějme v elektrickém poli na obrázku místo A (výchozí) a místo B (koncové). Přemísťujme elektrický náboj q z místa A do místa B postupně po dvou různých drahách a počítejme práci, kterou při tom vykonáme.

1. Náboj přemísťujeme přímo, po nejkratší spojnici obou bodů (obr. 9).

obr. 9

2. Náboj přemísťujeme napřed po dráze l a úhlem a vzhledem k siločarám a pak po dráze s pod úhlem b vzhledem k siločarám (obr. 10).

obr. 10

Ad. 1. : Směr přemístění je shodný se směrem intenzity elektrického pole, práci W vypočteme přímo jako W=Eqd.

Ad. 2. : Platí, že l.cosa+s.cosb=d (viz obr. 11).

obr. 11

Pokud není síla rovnoběžná s dráhou posunutí, je práce rovna W=F.r.cosj, kde r je dráha a j je úhel mezi dráhou a sílou. V našem případě je W=F.l.cosa+F.s.cosb=F.(l.cosa+s.cosb)=F.d=Eqd, což je stejný výsledek jako v případě 1.


Verze pro tisk