Spotřeba elektrického proudu: Zapojení spotřebičů v trojfázových sítích     Synchronní elektromotor     Asynchronní elektromotor


Zapojení spotřebičů v trojfázových sítích

Napětí je z elektrárny ke spotřebiteli přivedeno trojfázovou soustavou napětí ¤. Do běžných domácností je však přivedeno jen napětí jednofázové, tj. nulovací vodič a jeden fázový vodič. Rozvod je proveden tak, že např. jeden dům využívá jednu fázi, druhý druhou fázi a třetí třetí fázi. Tak se dociluje, že jednotlivé fáze jsou přibližně rovnoměrně zatíženy elektrickými spotřebiči . Nulovacím vodičem proto teče jen malý proud, daleko menší než ve fázových vodičích (pokud by byly jednotlivé fáze zatíženy přesně stejně, byl by proud v nulovacím vodiči nulový). Proto mívá nulovací vodič menší průřez než fázové vodiče - tím se spoří materiál.

Elektrické spotřebiče s větším výkonem (např. motory, stroje v továrnách, ...) se připojují k třífázové síti. Elektrický obvod v nich se pak skládá ze třech stejných částí a je možno je zapojit dvěma způsoby.

V případě spojení do hvězdy je na všech částech fázové napětí 230 V. Při spojení do trojúhelníka jsou jednotlivé části připojeny k napětí sdruženému, tj. .230 V = 400 V (obr. 1). V tomto zapojení má tedy spotřebič vyšší výkon ¤.


obr. 1: Spotřebič zapojený do hvězdy a do trojúhelníka. 


Další kapitola: Asynchronní elektromotor ¤

Verze pro tisk